Комплексна поддръжка

комплексна компютърна поддръжка

Комплексна компютърна поддръжка представлява цялостно техническо обслужване на офиса, тип 360° , включително поддръжка посредством физическо посещение на адреса на обекта, чрез дистанционна отдалечена поддръжка през интернет с проблемния компютър и лаптоп и/или сервизна поддръжка и ремонт на техниката.

Комплексното компютърно обслужване е най-добрата форма от всички, понеже включва в себе си всичко необходимо за обезпечаване на доброто здраве на вашата компютърна и офис техника.

Цената за комплексна компютърна поддръжка е много изгодна, предвид на това, че получавате „всичко в едно“, или казано по друг начин затваряте изцяло кръга на поддръжка.

При комплексната поддръжка вие се обаждате при проблем. Съобразно ситуацията се осъществява дистанционен достъп на момента и отдалечено се отстранява проблема. Ако дистанционната помощ не е дала задоволителен резултат, или е невъзможна, съответно се прибягва до сервизна помощ, или ако е целесъобразно дори до посещение на адреса. Предимство на дистанционната компютърна поддръжка е бързината на реакция при възникнала ситуация – от няколко минути до един час от обаждането. За да бъде ефективна, дистанционната поддръжка трябва да имате активна интернет връзка на проблемния компютър. Ако няма, или компютъра не може да зареди нормално десктопа, вероятно става дума за по-сериозен проблем. В такъв случай е добре да се извърши сервизна диагностика и ремонт. Когато става въпрос за настройване на интернет през рутер, проблем с мрежовата инфраструктура, или принтер е възможно и посещение на място.

Абонаментното комплексно обслужване предполага такса, в която се включва едно или повече посещения на вашия адрес, отдалечена компютърна поддръжка чрез дистанционен достъп и телефонна поддръжка. Политиката на нашия сервиз за поддръжка е много гъвкава и включва различни възможности, цена и план, които могат да бъдат уговорени и уточнени допълнително, според индивидуалните особености на вашите нужди.

Цените за комплексна поддръжка са строго индивидуални и зависят от състоянието на вашата техника, отдалечеността на адреса от сервизната база, броя компютърни единици, които ще се поддържат и други.

Повече относно комплексната поддръжка може да научите, ако се свържете с нас на 0894 700 233